ที่สุดนวัตกรรมเคลือบแก้วจากประเทศญี่ปุ่นระบบทา ที่ช่วยให้รถยนต์ยังคงสภาพสวยงาม เพื่อคนรักรถหนึ่งในเทคโนโลยีการดูแลรถที่ปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนั่นก็คือ การทำ Glass Coating (เคลือบแก้ว) ซึ่งเป็นการใช้สารสังเคราะห์ซิลิกา(SI)เคลือบผิวด้านบนสุดของชั้นสีรถ เกิดเป็นผลึกแก้วที่ทนความร้อน ป้องกันรังสี UV ป้องกันการเกิดริ้วร้อยต่างๆ ได้ดีกว่าการลง wax ทั่วไป โดย นิวเทคนิคได้นำเทคโนโลยี ระบบการเคลือบสีรถใหม่ล่าสุดนี้ พร้อมทั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาจาก ประเทศญี่ปุ่น

สะอาด ง่ายกว่าด้วย โดยกระบวนการทั้งหมดนี้ ผ่านขบวนการฝึกอบรม โดยผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น Mr. Masanori Toyoshima ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของ "the GLASS Japanese Glass Coting (เคลือบแก้ว)" จากประเทศญี่ปุ่น นิวเทคนิค เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการของผลิตภัณฑ์ the GLASS โดย บริษัท 27สปีด จำกัด ผู้นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น

"the GLASS (เคลือบแก้ว)" Japanese Glass Coting เป็นการผสมผสานหลักการใช้น้ำยา เคลือบสี และเทคนิคในการเคลือบสีรถ ที่ผ่าน การค้นคว้าและวิจัยมานานกว่า 15 ปี จึงได้น้ำยาที่สามารถเข้าไป ปกป้องสีรถได้ ในระดับโมเลกุลที่ไป เคลือบผิวหน้าให้มีความแข็งแกร่ง ซึ่งในขณะเดียวกันก็ยังให้ความเงางาม เนื่องจากมีความโปร่งแสงมาก ทำให้สามารถปกป้องสีรถจาก แสงแดด, หยดน้ำ, ความสกปรก และสิ่งที่จะทำ อันตรายต่อสีรถได้ดีกว่าการเคลือบแบบอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีระยะเวลาในการปกป้องสีรถ ที่ยาวนานมากกว่า และทำความ สะอาดได้ง่ายกว่าด้วยConcepts “the GLASS”

The Glass (เคลือบแก้ว) 100% Japanese Glass Coating คือ การผสมผสานของการใช้น้ำยาเคลือบสีรถยนต์ และเทคนิคในการเคลือบสีรถ หลักการสำคัญคือการใช้น้ำยา ที่สามารถเข้าไปปกป้องสีรถได้ในระดับโมเลกุล เคลือบผิวหน้าให้มีความแข็งแกร่ง ในขณะเดียวกันนั้นก็ยังให้ความเงางาม เนื่องจากมีความโปร่งแสงมาก ทำให้สามารถปกป้องสีรถจากแสงแดดหยดน้ำ ความสกปรก และสิ่งที่จะทำอันตรายต่อสีรถได้ดีกว่าการเคลือบแบบอื่น นอกจากนี้ ยังมีระยะเวลาในการปกป้อง สีรถ ที่ยาวนานมากกว่าและทำความสะอาดได้ง่ายกว่าด้วย The Glass (เคลือบแก้ว) 100% Japanese Glass Coating เป็นเทคโนโลยีในการเคลือบสี จากประเทศญี่ปุ่น ผลิตโดย "Rock Field" ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นโรงงานผลิตน้ำยาเคลือบสีแบบ Glass Coating OEM ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นและบริษัทแรกแผนก R&D ของ Rock Field ได้พัฒนาน้ำยาเคลือบสีแบบ Glass Coating (เคลือบแก้ว) มานานกว่า 15 ปี โดยการใช้สารซิลิก้า เป็นส่วนประกอบหลักในการทำ ปฏิกิริยากับไอน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ ซึ่งจับตัวเป็นแผ่นผลึกแก้วเคลือบผิวด้านบนสุดของชั้นสีรถ

เคลือบแบบ Glass Coating (เคลือบแก้ว) นี้ ทำงานโดยการใช้สารสังเคราะห์ที่มีซิลิกา (SI) เป็นส่วนประกอบหลักในการทำปฏิกิริยา กับไอน้ำและ คาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ ซึ่งจะจับตัวเป็นแผ่นผลึกแก้วเคลือบผิวด้านบนสุดของชั้นสีรถยนต์มีจุดเด่น ตรงที่สามารถยึดติด กับผิวสีได้ยาวนานกว่า ทนความร้อนได้มากกว่า และป้องกัน การเกิดริ้วรอยได้มากกว่าการเคลือบสีด้วยการลงแว็กซ์ ที่เรียกวิธีการนี้ว่า Glass Coating (เคลือบแก้ว) หรือ การเคลือบสีแบบผลึกแก้ว
ทำไมต้องใช้ผลิตภัณฑ์ THE GLASS กับ นิวเทคนิค

1. นิวเทคนิค นำเข้าระบบเคลือบสีรถ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่น ที่ให้ความเงางามนานถึง 4-6 ปี

2. การดำเนินงานอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จากประเทศญี่ปุ่นซึ่งทางเราได้ผ่านมาตรฐานการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว

3. นิวเทคนิค ให้บริการดูแลความเงางามของรถที่ใช้ผลิตภัณฑ์ the GLASS (เคลือบแก้ว) อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง
รูปขั้นตอนการทำงาน