บริการของเรา

 • ติดตั้งฟิล์มกรองแสง V-KOOL

  ศนูย์ติดตั้งฟิล์มกรองแสงรถยนต์ในหอ้งปรับอากาศ ปลอดฝุ่น มาตรฐานศูนย์ V-KOOL ซึ่งได้รับการแต่งตั้งอย่างป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในจ.สงขลา

 • Quartz FX เคลือบแก้วระบบพ่น

  เทคนิคการเคลือบแก้วระดับพรีเมียมด้วยระบบพ่น โดย TQC Thailand Quartz Club ผู้นำเคลือบแก้วระบบพ่น

 • theGLASS

  เทคนิคการเคลือบแก้วด้วยระบบทา แท้ๆจากประเทศญีปุ่น โดย TQC Thailand Quartz Club

 • ดูแลรถยนต์แบบครบวงจร

  ศูนย์บริการดูแลรถยนต์ ทั้งภายในและภายนอกแบบครบวงจร

 • มาตรฐาน Thailand Quartz Club

  มาตรฐาน Thailand Quartz Club รับรองจากมืออาชีพประเทศ ญี่ปุ่น Japan Quartz Club

Package

 • เคลือบแก้วระบบพ่น
 • เคลือบแก้วระบบพ่น Quartz FX

 • เคลือบแก้วระบบทา
 • เคลือบแก้วระบบทา theGLASS

 • ฟิล์มกรองแสง V-KOOL
 • ศูนย์ติดตั้งฟิล์มกรองแสง

Latest WorksThailand Quartz Club Members

ติดต่อเรา

พูดคุยกับเราได้โดยตรงที่
092-616-9656 , 074-22-55-66