นิวเทคนิค เป็นศูนย์ติดตั้งฟิล์มกรองแสงรถยนต์ในห้องปรับอากาศ ปลอดฝุ่น มาตรฐานศูนย์ V-KOOL ซึ่งได้รับการแต่งตั้งอย่างป็นทางการในจังหวัดสงขลาแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัท วีคูล คอร์เปอร์เรชั่นไทย จำกัด ผู้นำเข้าฟิล์มV-KOOL ฟิล์ม V-KOOL เป็นฟิล์มกรองแสงชนิดเดียวในโลกที่ผลิตด้วยกระบวนการยิงโลหะเงินเข้าไปในเนื้อฟิล์มถึง 10 ชั้น สามารถให้อัตราแสง สว่างผ่านได้มากถึง 70% แต่สามารถ ป้องกันรังสีแสงอินฟราเรดได้ถึง 98% และป้องกันรังสี UV ได้ถึง 99% โดย นิวเทคนิค จะคัดเลือกเฉพาะช่างติดตั้งที่ผ่านการอบรมตามมาตรฐานชั้นสูง เพื่อให้การติดตั้งฟิล์มกรองแสงจาก นิวเทคนิค มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อแก่ลูกค้าทุกท่าน
ทำไมต้องเลือกติด V-KOOL กับ นิวเทคนิค

1. คุณภาพในการติดตั้งฟิล์มกรองแสง V-KOOL ที่ได้มาตรฐานจาก V-KOOL Corporation ทำให้ นิวเทคนิคได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า จนเป็นศูนย์ติดตั้งฟิล์มกรองแสง V-KOOL ที่มียอดจำหน่ายสูงเป็นอันดับ4ในประเทศ และมียอดจำหน่ายสูงสุดเป็นอันดับ1ในเขตภูมิภาค

2. ช่างติดตั้งฟิล์มกรองแสง V-KOOL ของ นิวเทคนิค ผ่านการอบรมมาตรฐานสากลให้บริการติดเฉพาะฟิล์ม V-KOOL เท่านั้น และยังมีประสบการณ์ในการติดตั้งฟิล์มวีคูลมานานกว่า 10 ปี

3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งมีคุณภาพสูงได้มาตรฐานสากล

4. ใส่ใจในทุกรายละเอียดของการติดตั้งฟิล์ม ตั้งแต่การเตรียมการติดตั้ง ระหว่างการติดตั้ง และหลังการติดตั้ง

6. สถานที่ติดตั้งฟิล์มกรองแสงเป็นห้องปรับอากาศ ปราศจากฝุ่นพร้อม บริการตรวจสอบสภาพรถทุกครั้งก่อนการติดตั้ง และบริการล้างทำความสะอาดรถของท่านหลังการติดตั้ง

V-KOOL PACKAGE BY NEWTECHNIC
เลือกดูฟิล์มกรองแสงได้ที่นี่